Rada nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Sitarz

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej, kierunek Zarządzanie sprzedażą na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. Była Prezes Zarządu Inkubatora Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. i członek Rady Nadzorczej AlgorTrade SA. Od 2009 roku zaangażowana w rozwój projektów z sektora IT, ze szczególnym doświadczeniem w obszarze sprzedaży. Obecnie Wiceprezes Zarządu New Vision Optica sp. z o.o.

Członek rady Nadzorczej

Maciej Jarzębowski

Posiada wykształcenie średnie (technik zbiorowego żywienia). Ukończył Technikum Gastronomiczne we Wrocławiu. Studiował Zarządzanie i Organizację przedsiębiorstw na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest założycielem Unfold.vc ASI S.A. (dawniej Venture Incubator), w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Załozyciel takich spółek jak Bankier.pl S.A., Internet Works sp. z o.o. oraz Text S.A. (dawniej LiveChat Software sp. z o.o.), w których pełnił funkcję Prezesa Zarządu lub członka Rad Nadzorczych. W dotychczasowej historii pozyskiwał środki od funduszy Venture Capital dla rozwijania szeregu projektów, zbudował od podstaw spółki, które osiągnęły status podmiotu notowanego na GPW – Bankier S.A., Livechat Software S.A.. Przed wprowadzeniem Livechat Software S.A. na rynek główny pozyskał inwestora strategicznego dla LIVECHAT Software sp. z o.o. w postaci firmy GG Networks S.A. oraz uczestniczył w procesie wprowadzania spółki Venture Incubator S.A. na rynek NewConnect. Posiada doświadczenie we współpracy z takimi funduszami jak MCI Management, Capital Partners SA, bmp AG czy Tar Heel Capital. Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Text S.A.

Członek rady Nadzorczej

Urszula Jarzębowska

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, gdzie pracę magisterską obroniła w Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw. W trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 1999 roku związana z Internetem, współzałożycielka serwisu domena.pl, uczestniczyła w budowie Portalu Finansowego Bankier.pl SA od strony administracyjnej. W latach 2001-2006 księgowa Internet Works Sp. z o.o.. Od stycznia 2003 roku księgowa, następnie Dyrektor Finansowy, a obecnie Członek Zarządu Text S.A. (dawniej LIVECHAT Software S.A.).

Członek rady Nadzorczej

Joanna Alwin

Joanna Alwin, ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe na kierunku Podatki, w grupie Doradztwo podatkowe. Od roku 2010 posiada swoją działalność, która zajmuje się usługami rachunkowo-księgowymi. Jest dyrektorem finansowym Text S.A. (LiveChat Software S.A.)

Członek rady Nadzorczej

Mariusz Ciepły

Posiada wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera informatyki), ukończył informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Prezes, jeden z założycieli i głównych akcjonariuszy spółki Text S.A. (LiveChat Software S.A.). Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 2010 r. Współpracował z funduszem Capital Partners S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach internetowych. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki: Brand24 S.A.

Członek rady Nadzorczej

Marcin Mańdziak

Wykształcenie wyższe magisterskie na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Od 1999 r. związany z rynkiem wierzytelności. Początkowo współpracował z Kaczmarski Inkaso (obecnie Krajowy Rejestr Długów). Następnie związany z M.W. Trade. Był założycielem i długoletnim wiceprezesem Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. przekształconego w M.W. Trade SA. Uczestniczył we wprowadzeniu spółki na giełdę. W 2007 roku M.W. Trade zadebiutowało na rynku NewConnect, a w 2008 roku spółka jako pierwsza w historii przeniosła akcje z rynku alternatywnego na rynek regulowany GPW. W 2010 roku z sukcesem sprzedał posiadane akcje spółki M.W. Trade SA, które nabył Geting Holding SA. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Bio Med Investors SA. Główny akcjonariusz EFM S.A.

Członek rady Nadzorczej

Robert Nowak

Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W 1999 ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej, praca nagrodzona przez J.M. Rektora, w 2004 doktorat z wyróżnieniem, w 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zatrudniony od 2004 w Politechnice Warszawskiej. Od 2017 r. kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki PW, od 2019 profesor uczelni. W latach 1999-2005 projektant/programista w Filbico sp. z o.o., w latach 2008-2010 kierownik projektu w Octagonet SA, w latach 2016-2018 kierownik Zespołu Sztucznej Inteligencji w Braster SA. Zainteresowania naukowe obejmują stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do obróbki danych w biologii i medycynie, bioinformatykę, sztuczną inteligencję, rozwój technik wykorzystywanych podczas projektowania i wytwarzania oprogramowania oraz fuzję danych. W dorobku ma ponad 170 publikacji, w tym 2 patenty, organizację konferencji i sesji specjalnych, ponad 150 recenzji artykułów do czasopism, wystąpienia konferencyjne w tym wykłady zaproszone. W działalności inżynierskiej implementował, projektował i zarządzał ponad 30 projektami informatycznymi, które charakteryzowały się koniecznością wydajnej implementacji złożonych algorytmów dla takich organizacji jak Politechnika Warszawska, Samsung, European Defence Agency, Aspartus sp z o.o., Instytut Nafty i Gazu, Milton-Essex SA, Braster SA, mBank SA, Plum sp z o.o., Octagonet SA, Filbico sp. z o.o., Make it right sp z o.o., Horizen sp z o.o., Shanghai Science and Technology Talents Developm Opracował i prowadzi 10 oryginalnych wykładów, jest promotorem ponad 50 prac magisterskich i inżynierskich, wypromował 4 doktorów, Medal KEN, nagroda ,,Złota kreda”, 6 Nagród Rektora PW, Nagroda naukowa Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dołącz do naszej paczki!