Animator rynku

Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Trigon jest niezależną, polską grupą finansową łączącą w sobie kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej, domu maklerskiego oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej działają od 1989 roku.

ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
www.trigon.pl
[email protected] 

KRS: 33118
NIP: 67610-44221
REGON: 07042536300000
Nr KPWiG: 4021-21/2002/

tel: +48 126 292 292
fax: +48 126 292 629

Dołącz do naszej paczki!