ESG

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje dokonywane przez Spółkę nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Unfold.vc ASI S.A. (“Spółka”) nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Spółka dokonuje inwestycji zasadniczo w podmioty we wczesnej fazie rozwoju, działające przede wszystkim w obszarze technologii informatycznych, w ramach których nie występują tradycyjnie rozumiane procesy produkcyjne, przetwórstwo lub inne mogące mieć istotny wpływ na klimat lub środowisko. Natomiast zespoły pracujące nad rozwojem projektów realizowanych przez spółki portfelowe są stosownie do tej fazy rozwoju niewielkie, co w praktyce uniemożliwia stosowanie kryteriów różnorodności czy rozbudowanych polityk w zakresie zatrudniania, wynagradzania czy premiowania pracowników. Z tych względów brak uwzględnienia oceny skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju dokonywanych przez Spółkę inwestycji, z samej jej natury, nie generuje istotnego ryzyka wystąpienia negatywnych skutków w tym zakresie. Tym samym wprowadzanie dodatkowych narzędzi oceny byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomiki procesu inwestycyjnego i efektywnego wykorzystania powierzonych środków.

Jednocześnie, mając na uwadze rozwój poszczególnych rynków, oczekiwań ich uczestników oraz skali działalności spółek, w które dokonywane są inwestycje, Spółka nie wyklucza wprowadzenia oceny skutków dokonywanych inwestycji dla czynników zrównoważonego rozwoju. Obecnie Spółka nie jest w stanie określić terminu lub zakresu potencjalnej zmiany w tym zakresie.

Dołącz do naszej paczki!