Akcjonariat

Poniżej prezentujemy strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Imię i NazwiskoLiczba akcjiLiczba głosów% posiadanego kapitału% posiadanych głosów
Jakub Sitarz9 500 0009 500 00031,84%31,84%
Mariusz Ciepły8 454 667 8 454 667 28,33%28,33%
Maciej Jarzębowski8 454 667 8 454 667 28,33%28,33%
Pozostali3 430 6663 430 66611,50%11,50%
Razem29 840 00029 840 000100%100%

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.984.000,00 zł i dzieli się na 29.840.000 sztuk akcji:

  • 5 000 000 akcji na okaziciela serii A
  • 840 000 akcji na okaziciela serii B
  • 1 000 000 akcji na okaziciela serii C
  • 1 000 000 akcji na okaziciela serii D
  • 1 000 000 akcji na okaziciela serii E
  • 6 000 000 akcji na okaziciela serii F
  • 15 000 000 akcji na okaziciela serii G

Dołącz do naszej paczki!