Raporty bieżące

Data publikacji: 25.03.2024

Unfold.vc ASI: Podpisanie umowy współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia dot. koprodukcji gry wideo

Zarząd Unfold.vc ASI S.A., („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał ze spółka portfelową Pixel Perfect Dude S.A. („Spółka”) umowę współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia dot. koprodukcji gry wideo („Umowa”). Na podstawie Umowy Emitentowi w zamian za łączny wkład pieniężny w wysokości 900.000,00 PLN, przysługiwać będzie określony udział w przychodach z tytułu sprzedaży, dystrybucji oraz komercjalizacji gry o nazwie „Drive Rally” („Gra”), a także będzie przysługiwać określony udział w przychodach z tytułu sprzedaży praw do Gry lub realizacji przez Spółkę innej transakcji o podobnym skutku.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!