Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2016

Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2016 roku

Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

ß 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Raport kwartalny 1/2016

Dołącz do naszej paczki!