Raporty okresowe

Data publikacji: 30.09.2021

Raport półroczny za 1H 2021

Wybrane dane finansowe 01.01.2022 30.09.202201.07.2022
30.09.2022
01.01.2021
30.09.2021
01.07.2021
30.09.2021
01.01.2022
30.09.2022
01.07.2022
30.09.2022
01.01.2021
30.09.2021
01.07.2021
30.09.2021
Pozycja / RokPLNPLNPLNPLNEUREUREUREUR
I. Przychody z działalności podstawowej13 522 68110 701 4745 282 6424 647 5962 973 8702 366 4311 189 4491 035 976
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej12 364 86010 166 9664 690 7904 315 6742 719 2452 248 2341 056 187961 989
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem13 273 90410 924 3675 310 9434 865 8052 919 1592 415 7191 195 8221 084 616
IV. Zysk/Strata netto13 315 28910 942 6875 292 6624 868 7892 928 2602 419 7711 191 7061 085 281
V. Całkowite dochody ogółem13 315 28910 942 6875 292 6624 868 7892 928 2602 419 7711 191 7061 085 281
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-683 579-197 838-577 156-389 043-150 331-43 748-129 953-86 720
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 102 952-2 268 493-1 992 956592 627-1 122 227-501 635-448 738132 100
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 102 952-1 719 825-1 843 553-1 858 042-372 249-380 307-415 098-414 168
IX. Przepływy pieniężne netto razem.-7 479 208-4 186 156-4 413 665-1 654 458-1 644 806-925 690-993 789-368 788
30.09.202230.09.202130.09.202230.09.2021
X. Aktywa razem59 754 04145 737 26313 217 58110 117 073
XI. Zobowiązania długoterminowe69 23049 71815 31410 998
XII. Zobowiązania krótkoterminowe51 84683 50611 46818 471
XIII. Kapitał własny59 632 96545 604 03913 190 79910 087 604
XIV. Kapitał zakładowy2 984 0002 984 000660 060660 060
XV. Liczba akcji (w szt.)29 840 00029 840 00029 840 00029 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,450,180,100,04
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,450,180,100,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,001,530,440,34

Dołącz do naszej paczki!