Raporty bieżące

Data publikacji: 30.06.2023

8/2023 (ESPI) – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Unfold.vc w dniu 30.06.2023 roku

Zarząd spółki Unfold.vc ASI SA („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30.06.2023 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:
Jakub Sitarz – 9541450 głosów, co stanowiło 35,85% liczby głosów na Zgromadzeniu i 31,49% głosów ogółem w Spółce.
Mariusz Ciepły – 8459854 głosów, co stanowiło 31,79% liczby głosów na Zgromadzeniu i 27,92% głosów ogółem w Spółce.
Maciej Jarzębowski – 8614300 głosów, co stanowiło 32,37% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,43% głosów ogółem w Spółce

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Dołącz do naszej paczki!