Raporty bieżące

Data publikacji: 28.06.2019

8/2019 (ESPI) – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 28 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Venture Inc SA („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 czerwca 2019 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Jakub Sitarz – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce.

2. Maciej Jarzębowski – 8 264 907 głosów, co stanowiło 27,70% liczby głosów na Zgromadzeniu i 27,70% głosów ogółem w Spółce.

3. Mariusz Ciepły – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce.

Dołącz do naszej paczki!