Raporty bieżące

Data publikacji: 16.05.2022

7/2022 (ESPI) – Objęcie udziałów w AgronetPro sp. z o.o.

Zarząd Venture INC ASI SA (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AgronetPro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dęblinie (dalej: Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższa się z kwoty 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 21.700,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych), tj. o kwotę 6.700,00 zł (sześć tysięcy siedemset złotych), poprzez utworzenie 134 (stu trzydziestu czterech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Emitent obejmie 31 udziałów, o wartości po 50,00 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.550,00 zł i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 600.000,00 zł.

Jednocześnie, Emitent w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zostanie przeprowadzone Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o utworzeniu 28 udziałów, z których 28 udziałów obejmie Emitent za cenę 550.000,00 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 59 udziałów stanowiących 12,77% w kapitale Spółki.

Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 7,14% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

AgronetPRO to firma agrotechnologiczna, która pomaga rolnikom w zapobieganiu przymrozkom, infekcjom i w monitorowaniu stanu pól, skupiona na pomiarze danych z czujników w czasie rzeczywistym, tak aby natychmiast informować rolników o ryzykach. Klienci otrzymują powiadomienia, kiedy tylko występują przymrozki, susza lub kiedy magazyn wymaga uwagi, tak aby oby mogli sprawnie i odpowiednio zareagować, i ochronić swoje zbiory.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!