Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2017

5/2017 Raport Roczny Venture Inc S.A. za rok obrotowy 2016

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje Raport Roczny za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe

Dołącz do naszej paczki!