Raporty bieżące

Data publikacji: 14.11.2022

30/2022 (ESPI) – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie progu o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

Zarząd Unfold.vc ASI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pana Jakuba Sitarza, działającego jako pełnomocnik Porozumienia Akcjonariuszy Spółki, w skład którego wchodzą: Jakub Sitarz, Mariusz Ciepły i Maciej Jarzębowski.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Dołącz do naszej paczki!