Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2016

30/2016 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2016 roku

Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport okresowy (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:

ß 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport kwartalny 2/2016

Dołącz do naszej paczki!