Raporty bieżące

Data publikacji: 01.03.2023

2/2023 (ESPI) – Wycena spółki portfelowej

Zarząd Unfold.vc ASI SA (Emitent) informuje, iż w trakcie przeglądu wycen spółek portfelowych, na bazie informacji uzyskanych od spółki portfelowej Sundose sp. z o.o. (Spółka) postanowił dokonać częściowego odpisu wartości Spółki, tj. do kwoty 1 955 234,63 zł.

Należy zaznaczyć, że spółki z portfela Emitenta są spółkami na wczesnym etapie rozwoju, który jest obarczony wysokim ryzykiem, a sytuacja w spółkach zmienia się dynamicznie, na co wpływ ma również obecnie trudne środowisko inwestycyjne i ograniczona możliwość pozyskiwania kolejnych rund finansowania.

Raport roczny za rok 2022 uwzględniający wycenę spółki Sundose zostanie opublikowany w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!