Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2017

14/2017 Skorygowany Raport Kwartalny za II kw. 2017 r.

Zarząd Venture Inc S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku. Korekta dotyczy opisu części przekazanych danych, same dane i opisywana sytuacja finansowa Spółki nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Skorygowany raport kwartalny 2/2017

Dołącz do naszej paczki!