Raporty bieżące

Data publikacji: 12.10.2023

13/2023 (ESPI) – Zmiana adresu Emitenta13/2023 (ESPI) –

Zarząd Unfold.vc ASI S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym. podjął uchwałę, na podstawie której zmianie ulega adres Emitenta na: pl. Powstańców Śląskich 15/225, 53-329 Wrocław. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Dołącz do naszej paczki!