Walne zgromadzenie

Data publikacji: 01.07.2020

13/2020 (ESPI) – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A.

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14, 53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 lipca 2020 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak&Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, budynek Sky Tower, 28 piętro. Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 9:00. Szczegółowe ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał, a także formularzem do głosowania, sporządzone zgodnie z art. 402 KSH, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zobacz: Ogłoszenie WZA Venture Inc SA

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zobacz: Uchwały + Sprawozdanie RN

Zobacz: Polityka Wynagrodzeń

Dołącz do naszej paczki!