Raporty bieżące

Data publikacji: 27.09.2023

12/2023 (ESPI) – Zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Emitenta

Zarząd Unfold.vc ASI S.A. (Emitent) informuje o powzięciu informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały Nr 1033/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Unfold.vc ASI S.A. oznaczonymi kodem „PLVNTIN00011” – od dnia 29 września 2023 r.
Zgodnie z uchwałą, na podstawie § 110 ust. 10 – 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił:
– zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 września 2023 r. (włącznie), tracą ważność;
– od dnia zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje Emitenta nie będą przyjmowane.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W związku z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych o czasowym zawieszeniu obrotu akcjami spółek ASI, Zarząd Unfold.vc na bieżąco monitoruje sytuację. Mamy nadzieję, że niezbędne działania legislacyjne celem rozwiązania wątpliwości zarówno z perspektywy emitentów, jak i akcjonariuszy zostaną podjęte jak najszybciej. Śledząc zdarzenia, mamy na względzie przede wszystkim interes i dobro naszych inwestorów. Spółka kontynuuje swoją normalną działalność operacyjną.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!