Raporty bieżące

Data publikacji: 02.08.2023

11/2023 (ESPI) – Sprzedaż i zamiana udziałów Primetric sp. z o.o.

Zarząd spółki Unfold.vc ASI S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2023 roku podpisał dokumentację inwestycyjną, na mocy której dokonał sprzedaży 84 udziałów spółki portfelowej Primetric sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Primetric”) za łączną kwotę 420 193,51 USD.
Po dokonaniu transakcji Emitent posiadał 55 udziałów, stanowiących 3,7% w kapitale zakładowym Primetric, uprawniających do 3,7% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Primetric. Na podstawie podpisanych dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent otrzyma dodatkowa kwotę 200 810,38 USD.
Emitent informuje, iż tego samego dnia, na podstawie podpisanej dokumentacji inwestycyjnej, dokonał zamiany posiadanych 55 udziałów Primetric na 317 jednostek uczestnictwa w Alva Superior Topco, LLC, z siedzibą w Texasie, USA.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!