Raporty bieżące

Data publikacji: 26.01.2024

1/2024 (ESPI) – Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2024 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych , Zarząd Unfold.vc ASI S.A (Emitent) informuje o terminach przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2024 roku:

  1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy – w dniu 3 kwietnia 2024 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
– raport za I kwartał 2024 r. – w dniu 17 maja 2024 r.
– raport za III kwartał 2024 r. – w dniu 15 listopada 2024 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2024 r. – w dniu 12 września 2024 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2024 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2023 roku.

art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Dołącz do naszej paczki!