PORTFOLIO

Liderzy.

Siłą naszego funduszu są spółki kierowane przez świadomych, śmiałych i konsekwentnych Liderów. To oni biorą odpowiedzialność, podejmują ryzyko i wyznaczają kierunek rozwoju przekuwając wizję w rzeczywistość. Poznajcie ich.

liderzy

Dołącz do naszej paczki!