Wróć do publikacji

Wspieramy liderów naszych spółek w rozwoju kompetencji przywódczych – wdrażamy program oparty na modelu L.E.A.D

Rozwój to dla nas nie tylko rozbudowa portfela. To też wkład w środowisko startupów i twórców młodych, innowacyjnych spółek. Wspieramy autorów najlepszych pomysłów na co dzień – od teraz również z pomocą efektywnego narzędzia do pracy i rozwoju ich samoświadomości, wytrwałości i umiejętności przywódczych.

Dla liderów spółek z portfela Unfold.vc wdrażamy program oparty na modelu przywództwa L.E.A.D. Metoda ta opracowana została w firmie konsultingowej z Izraela (Gaya Consulting x Grupa Leaders’ L.E.A.D), a od niedawna wdrażana jest w również w Polsce wśród liderów i osób na początku tej drogi. Miło nam poinformować, że Magda Surowiec, managing partner w naszym funduszu, została certyfikowaną konsultantką L.E.A.D.

Listening, Executing, Analyzing, Dreaming

Jednym z głównych gwarantów powodzenia inwestycji jest zespół founderów oraz liderów sprawnie zarządzających startupem. W praktyce jednak, wsparcie ich rozwoju nie jest łatwe – inwestor stoi z boku. Stale szukamy więc narzędzi, które nam w tym pomagają. Dlaczego model L.E.A.D. jest efektywny? Na podstawie kwestionariusza tworzony jest indywidualny profil, który pokazuje, po jakie zachowania badana osoba sięga z łatwością oraz sytuacje, w których zachowania liderskie są nieefektywne (tzw. shadows).

Badanie oparte jest na 4 filarach (Listening, Executing, Analyzing, Dreaming) które, odnoszą się do 8 obszarów przywództwa, takich jak np. podejście do konfliktu, styl przywództwa czy podejście do zmian. Każdy obszar obejmuje dwa rodzaje zachowań, co w sumie daje ich 16. Każde zachowanie, będące potencjalną mocną stroną lidera, może też mieć swoją nieefektywną formę, np. „Orientacja na ludzi” – „Pobłażliwość”. Takie nieefektywne zachowanie nazywamy „zachowaniem z cienia” lub „cieniem”. Tak więc, oprócz 16 zachowań będących potencjalnymi zasobami lidera, mamy 16 potencjalnych cieni.

W modelu L.E.A.D szczególna uwaga zwracana jest na napięcie pojawiające się pomiędzy filarami przywództwa. Przykładowo, napięcie między Słuchaniem a Realizowaniem, inaczej skupieniem na ludziach a koncentracją na realizacji celu. Takim napięciom liderzy poddawani są w swojej pracy na co dzień. To, jak będą sobie z nimi radzić, zależy od dostępu i możliwości sięgania po różne zachowania, adekwatnie do sytuacji.

W praktyce: badanie diagnostyczne pozwala poznać indywidualny profil zachowań danego lidera. Raport umożliwia głęboki wgląd w obszary, które kotwiczą nasze przywództwo, obszary z potencjałem do rozwoju oraz w nasze najmniej efektywne czy też najrzadziej wykorzystywane zachowania. Uzyskany profil jest klarownym narzędziem do pracy nad konkretnymi zachowaniami lidera, które albo są efektywne, albo wręcz przeciwnie.

Dlaczego wierzymy w potencjał i skuteczność pracy rozwojowej?

Świat stawia dziś przed przywódcami wiele wyzwań. Rozwiązaniem jest wysoka samoświadomość, odporność psychiczna oraz rozwój. W tym chcemy wspierać liderów spółek z naszego portfela. Przetestowaliśmy metodę L.E.A.D i wiemy, że uzyskany w ramach badania feedback jest skutecznym narzędziem do skupienia się na konkretnych obszarach efektywności liderskiej, ułatwiając doskonalenie się menedżerów.

Let’s Unfold the future together!

Wróć do publikacji

Dołącz do naszej paczki!