string(7) "color-3"
Portfolio Kategoria: HRTech

Network Perspective.

  • Rok założenia 2020
  • Rok inwestycji 2024
  • Wartość transakcji 1M
  • Udział w spółce 21.13%

Network Perspective to narzędzie analityczne pomagające firmom technologicznym podnosić efektywność w zespołach poprzez zmianę nawyków współpracy. Pomaga uwolnić czas spędzany na nieefektywnych spotkaniach i przełączaniu kontekstu oraz budować intencjonalne więzi w zespole i z innymi zespołami.

To rozwiązanie w etyczny sposób pobiera i analizuje dane z systemów do współpracy (email, kalendarz, czaty), a następnie dostarcza liderom i ich zespołom regularną informację zwrotną, wartości referencyjne oraz propozycje akcji i mikroautomatyzacji, których wdrożenie w mierzalny sposób wpływa na poprawę jakości współpracy i efektywność pracy.

Network Perspective
Stripe

Dołącz do naszej paczki!