Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2015

Raport za kwartał I 2015

Zarząd Spółki VENTURE INCUBATOR S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Raport kwartalny 

Dołącz do naszej paczki!