Raporty okresowe

Data publikacji: 30.05.2019

Raport za I kwartał 2019

 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
w tys. zł
kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
w tys. EUR
kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. IX. Przepływy pieniężne netto razem.7593 811177912
II. II. Zysk/Strata na działalności podstawowej-1,73 171-0,4759
III. III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem1213 28728787
IV. IV. Zysk/Strata netto892 64221632
V. V. Całkowite dochody ogółem892 64221632
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-148– 184-34-44
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9,8– 1 2752-305
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0128,8031
IX. IX. Przepływy pieniężne netto razem.-138-138-32-318
X. X. Aktywa razem52 38557 45312 17913 65
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe1 1043 037257722
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe36,86488154
XIII. XIII. Kapitał własny51 24353 76911 91312 776
XIV. XIV. Kapitał zakładowy2 9842 984694709
XV. XV. Liczba akcji (w szt.)29 84029 84029 84029 840
XVI. XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą00,0000900,00002
XVII. XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)00,0000900,00002
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/ w eur1,721,800,400,43

Raport kwartalny Venture Inc

Dołącz do naszej paczki!