Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2015

Raport Roczny Venture Incubator za rok obrotowy 2015

Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje Raport roczny za 2015 rok wraz z opinią i raportem podmiotu przeprowadzającego badanie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Sprawozdanie finansowe cz1 

Sprawozdanie finansowe cz2

Sprawozdanie finansowe cz3

Raport roczny cz1

Raport roczny cz2

Opinia biegłego rewidenta

Raport z badania sprawozdania

Dołącz do naszej paczki!