Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2017

Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
w tys.
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody z działalności podstawowej03239,90743,45
Zysk/Strata na działalności podstawowej– 4596,752216,56– 1079,91508,63
Zysk/Strata przed opodatkowaniem– 4597,562136,63– 1080,10490,29
Zysk/Strata netto– 3728,261717,99– 875,88394,22
Całkowite dochody ogółem– 3728,261717,99– 875,88394,22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej– 405,25– 362,24– 95,21– 83,12
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej– 227,44– 2615,25-53,43– 600,12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej29,583971,716,95911,38
Przepływy pieniężne netto razem– 603,12994,21– 141,69228,14
Aktywa razem18493,7722495,124291,795216,86
Zobowiazania długoterminowe1083,591665,92251,46386,35
Zobowiązania krótkoterminowe942,256,58218,671,52
Kapitał własny16467,9220822,613821,664828,99
Kapitał zakładowy14841484344,39344,16
Liczba akcji (w szt.)14840148401484014840
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,000250,00017-0,000060,00003
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,000250,00017-0,000060,00003
Wartość Księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,001110,00140,000260,00033

Raport kwartalny 3/2017

Dołącz do naszej paczki!