Raporty okresowe

Data publikacji: 08.05.2018

Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
od 2018-01-01 do 2018-03-31

od 2017-01-01 do 2017-03-31
w tys.
od 2018-01-01 do 2018-03-31
EUR
od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody z działalności podstawowej3811,68601,21912,235140,17
Zysk/Strata na działalności podstawowej3171,26-175,10758,97-40,82
Zysk/Strata przed opodatkowaniem3287,01-174,45786,66-40,67
Zysk/Strata netto2642,15-143,75632,33-33,51
Całkowite Dochody Ogółem2642,15-143,75632,33-33,51
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-184,37-117,68-44,12-27,44
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1275,00-9,48-305,14-2,21
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej128,8629,5830,846,89
Przepływy pieniężne netto razem-1330,51-97,58-318,425-22,751
Aktywa Razem57463,7021637,1513651,825127,53
Zobowiązania długoterminowe3036,851565,35721,60370,95
Zobowiązania krótkoterminowe648,119,36153,994,59
Kapitał Własny53768,7520052,4312776,224751,98
Kapitał Zakładowy2984,001484,00709,041351,675
Liczba Akcji w szt.29840,0014840,0029840,0014840,00
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą0,00009-0,000010,00002-0,00000
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą0,00009-0,000010,00002-0,00000
Wartość Księgowa na jedną akcję0,001800,001350,000430,00032

Dołącz do naszej paczki!