Raporty okresowe

Data publikacji: 14.05.2021

Raport kwartalny za IQ 2021

Wybrane dane finansowe (w tys.)01.01.2021
31.03.202
1
01.01.2021
31.03.202
1
01.01.2020
31.03.202
0
01.01.2020
31.03.202
0
Pozycja / RokPLNEURPLNEUR
I. Przychody z działalności podstawowej2 821 207617 048635 046146 947
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej2 197 895480 719375 11686 800
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem2 349 538513 886445 138103 003
IV. Zysk/Strata netto2 372 602518 930423 87498 083
V. Całkowite dochody ogółem2 372 602518 930423 87498 083
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-485 741-106 240-188 112-43 528
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 834 459-619 947-2 585 583-598 293
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 1485 93814 4883 353
IX. Przepływy pieniężne netto razem.-3 293 052-720 249-2 759 207-638 469
X. Aktywa razem50 900 11210 922 06840 810 3618 964 778
XI. Zobowiązania długoterminowe87 18318 70862 74213 782
XII. Zobowiązania krótkoterminowe33 8507 26312 3692 717
XIII. Kapitał własny50 779 07910 896 09740 735 2518 948 279
XIV. Kapitał zakładowy2 984 000640 3022 984 000655 493
XV. Liczba akcji (w szt.)29 840 0006 403 02129 840 0006 403 021
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,0100,010
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,0100,010
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,7001,370

Dołącz do naszej paczki!