Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2015

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, ”Emitent”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku opublikowanego w systemie EBI nr 21/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku, w związku z brakiem informacji na temat zmiany polityki informacyjnej względem spółek stanowiących krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku wraz z protokołem zmian do raportu kwartalnego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

 

Korekta raportu

Protokół zmian

Dołącz do naszej paczki!