Raporty okresowe

Data publikacji: 23.05.2015

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Zarząd Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, ”Emitent”), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku opublikowanego w systemie EBI nr 12/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku, w związku z incydentalnym naruszeniem przez Emitenta obowiązku wynikającego z §5 ust. 4.1 oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zapewnia dalsze sumienne i staranne wypełnianie obowiązków informacyjnych, w tym przekazywanie w raportach kwartalnych danych finansowych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku wraz z protokołem zmian do raportu kwartalnego.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Korekta raportu

Protokół zmian

Dołącz do naszej paczki!