Raporty bieżące

Data publikacji: 28.06.2024

9/2024 (ESPI) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Unfold.vc w dniu 28.06.2024 roku

Zarząd spółki Unfold.vc ASI SA „Emitent”, „Spółka” z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28.06.2024 roku „Zgromadzenie” posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

Jakub Sitarz – 9541450 głosów, co stanowiło 95,92% liczby głosów na Zgromadzeniu i 31,49% głosów ogółem w Spółce.

Dołącz do naszej paczki!