Raporty bieżące

Data publikacji: 24.05.2022

9/2022 (ESPI) – Sprzedaż akcji Infermedica

Zarząd spółki Venture INC ASI S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 23 maja 2022 roku podpisał umowy sprzedaży akcji spółki portfelowej Infermedica Inc. z siedzibą w Delware, USA („Infermedica”). Łączna liczba akcji Infermedica przeznaczona do sprzedaży wynosi 408.300 akcji, za łączną kwotę 2.177.259,75 USD.

W wyniku obustronnie podpisanych umów sprzedaży Emitent, na dzień dzisiejszy sprzedał łącznie 297.850 akcji Infermedica za łączną kwotę 1.588.285,12 USD. Emitent przewiduje realizację transakcji pozostałych akcji do sprzedaży w liczbie 110.450, o wartości 588.974,63 USD do dnia 30 maja 2022. Warunkiem przejścia własności akcji na kupującego jest dokonanie zapłaty za akcje w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.

Przed dokonaniem transakcji Emitent posiadał 1.308.300 akcji stanowiących 7,4% akcji w Infermedica. Po dokonaniu wszystkich przewidywanych transakcji Emitent będzie posiadać 900.000 akcji, stanowiących 5% w Infermedica.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Dołącz do naszej paczki!