Raporty bieżące

Data publikacji: 05.03.2021

9/2021 (ESPI) – Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki – art 19 MAR

Zarząd Venture INC ASI S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o transakcji na akacjach Emitenta sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zobacz: powiadomienie

Dołącz do naszej paczki!