Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

9/2018 Rezygnacja członka rady nadzorczej

Venture Inc SA („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.07.2018 wpłynęło do siedziby Spółki pismo informujące o złożeniu przez Dariusza Ciborskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zawiadomieniu nie podano przyczyny rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji bieżących i okresowych […]

EBI

Dołącz do naszej paczki!