Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

9/2017 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 29.06.2017 r.

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29.06.2017 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EBI

Treść uchwał

Dołącz do naszej paczki!