Raporty bieżące

Data publikacji: 29.06.2015

9/2015 (EBI) – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Incubator S.A. w dniu 29.06.2015 r.

Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29.06.2015 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał

Dołącz do naszej paczki!