Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

8/2018 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 8 czerwca 2018 roku

Zarząd Spółki Venture Inc SA(„Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Jakub Sitarz – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce.

2. Maciej Jarzębowski – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce.

3. Mariusz Ciepły – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów ogółem w Spółce.

Dołącz do naszej paczki!