Raporty bieżące

Data publikacji: 12.06.2015

8/2015 (EBI) – Raport roczny Venture Incubator S.A. za 2014 rok

Zarząd Spółki Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przekazuje Raport roczny za 2014 rok wraz z opinią i raportem podmiotu przeprowadzającego badanie.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.2 oraz §5 ust.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport roczny za 2014 

Sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe

Dołącz do naszej paczki!