Raporty bieżące

Data publikacji: 28.06.2019

7/2019 (ESPI) – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 28.06.2019 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28.06.2019 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Zobacz: treść uchwał

Dołącz do naszej paczki!