Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

7/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Venture Inc S.A. w dniu 08.06.2018 r.

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 08.06.2018 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

ESPI

 

Dołącz do naszej paczki!