Raporty bieżące

Data publikacji: 08.05.2018

7/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Venture Inc S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku:

1.Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy 2017 – w dniu 30.04.2018 r.

2.Jednostkowe Raporty Kwartalne:

– raport za I kwartał 2018 r. w dniu 14.05.2018 r.

– raport za III kwartał 2018 r. w dniu 14.11.2018 r.

3.Jednostkowy Raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 30.08.2018 r.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował odpowiednio raportów okresowych za II kwartał 2018 roku oraz raportów okresowych za IV kwartał 2017 roku.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!