Raporty bieżące

Data publikacji: 29.04.2022

6/2022 (ESPI) – Podwyższenie kapitału zakładowego w Pixel Perfect Dude S.A.

Zarząd Venture INC ASI SA (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pixel Perfect Dude S.A. z siedzibą w Kaliszu (dalej: Spółka), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższa się z kwoty 117 647,10 PLN do kwoty 125 507,40 PLN, tj. o kwotę 7 860,30 PLN, poprzez emisję 78 603 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Emitent obejmie 48 035 akcji nowej emisji za wkład pieniężny w wysokości 550 000,75 PLN. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 17,89% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Dołącz do naszej paczki!