Raporty bieżące

Data publikacji: 23.03.2020

6/2020 (ESPI) – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd Venture Inc SA („Emitent”,”Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania raportu rocznego za 2019 rok, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020.

Raport roczny zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Decyzja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego została podjęta w porozumieniu z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki i jest związana z utrudnioną komunikacją i współpracą wewnątrz Spółki oraz z biegłym rewidentem wynikającą z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego przez koronawirus COVID-19

Dołącz do naszej paczki!