Raporty bieżące

Data publikacji: 27.06.2019

6/2019 (ESPI) – Rezygnacja Prezesa Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Venture Inc S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo informujące o złożeniu przez Macieja Jarzębowskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W zawiadomieniu nie podano przyczyny rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Dołącz do naszej paczki!