Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

6/2017 Wpis do Rejestru Zarządzających ASI

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Venture Inc SA(„Spółka”, „Emitent”), informuje iż dnia 04.09.2017 r. powziął informację o wpisaniu Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzajacych Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi(ASI).

ESPI

Dołącz do naszej paczki!