Raporty bieżące

Data publikacji: 19.03.2020

5/2020 (ESPI) Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

W związku z wydaniem zalecenia przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczącego m.in. planowania ciągłości działań oraz ujawniania informacji rynkowych w związku z pandemią koronawirusa, Zarząd Venture Inc SA (Emitent, Spółka) informuje, iż wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ciągłości działalności Emitenta. Zarząd w trosce o bezpieczeństwo swoich współpracowników zdecydował się na przejście w tryb pracy zdalnej, który jednocześnie zapewni niezagrożoną ciągłość operacyjną Spółki.

Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia aktywności Emitenta i wykonywania bieżących zadań, Zarząd uważnie śledzi otoczenie biznesowe i zdaje sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji na rynkach finansowych, w szczególności na rynku o wysokim ryzyku jakim jest Venture Capital.

Rynkowe zmiany wynikłe w związku z pandemią koronawirusa i jego następstwami, mogą mieć wpływ na działalność spółek portfelowych Emitenta. Spółki te ze względu na charakter funkcjonowania nie osiągnęły tzw. Break Even Point i do ich dalszego rozwoju często niezbędne jest pozyskanie zewnętrznego kapitału, w tym od innych funduszy typu Venture Capital. Biorąc pod uwagę okoliczności, pozyskanie takiego finansowania może być utrudnione, co może negatywnie wpłynąć na kondycję spółek portfelowych i realizację ich celów biznesowych.
Emitent dostrzega także ryzyko związane z obniżeniem popytu na usługi spółek portfelowych, ze względu na pogarszającą się ogólnoświatową sytuację gospodarczą.

W związku z powyższym Emitent planuje dokonać rewizji portfela inwestycyjnego oraz bieżącej biznesowej sytuacji w spółkach portfelowych. W przypadku wystąpienia zdarzeń o istotnym znaczeniu i mających istotny wpływ na wartość portfela Emitenta, Spółka poinformuje w osobnych raportach.

Dołącz do naszej paczki!