Raporty bieżące

Data publikacji: 23.05.2017

5/2017 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Venture Inc w dniu 29 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Venture Inc SA(„Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29 czerwca 2017 roku(„Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:

1. Jakub Sitarz – 4 006 771 głosów, co stanowiło 32,54% liczby głosów na Zgromadzeniu i 27% głosów ogółem w Spółce.

2. Maciej Jarzębowski – 6 145 291 głosów, co stanowiło 49,92% liczby głosów na Zgromadzeniu i 41,41% głosów ogółem w Spółce.

3. Mariusz Ciepły – 2 157 864 głosów, co stanowiło 17,52% liczby głosów na Zgromadzeniu i 14,54% głosów ogółem w Spółce.

ESPI

Dołącz do naszej paczki!