Raporty bieżące

Data publikacji: 29.05.2015

5/2015 (EBI) – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

Zarząd Venture Incubator S.A. („Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2014.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2014 rok był dzień 3 czerwca 2015.
Zarząd Venture Incubator S.A. („Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2014 rok na dzień 12 czerwca 2015 roku. Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego jest przedłużenie procedury badania sprawozdania finansowego Spółki. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2015 będą publikowane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:

– raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015 r.

Raport roczny:

– raport okresowy roczny za 2014 rok – 12 czerwca 2015 roku.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Dołącz do naszej paczki!