Raporty bieżące

Data publikacji: 05.03.2020

4/2020 (ESPI) – Objęcie udziałów w Sundose sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Venture Inc S.A. („Emitent”) informuje, iż dnia 5 marca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie („Spółka”, „Sundose”), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 217.750,00 zł , do kwoty 267.000,00 zł , to jest o kwotę 49.250,00 zł , poprzez utworzenie 985 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 49.250,00 zł. W wyniku podwyższenia Emitent objął 360 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18.000,00 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału Emitent będzie posiadać łącznie 360 udziałów spółki Sundose sp. z o.o., stanowiących 6,74 % w kapitale spółki, co będzie uprawniać do 6,74 % w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Sundose oferuje suplement diety, który jako jedyny dobierany jest indywidualnie na podstawie wcześniejszego wypełnienia ankiety na temat nawyków żywieniowych i trybu życia oraz wywiadu z dietetykiem.

Dołącz do naszej paczki!